+972-77-3452297

Posts tagged with: Business Intelligence

  האם הארגון שלך מוכן להוביל בעידן הכלכלה החדשה? בואו לקמפוס B-Next לרכוש את הכלים והידע איך לעשות זאת...
Continue Reading →
הכנו לכם כנס מרתק. המידע הינו מרכיב קריטי בהצלחה ארגונית, את זה כבר כולנו יודעים. חברות שבנוסף מצטיינות באנליטיקה של מידע יצליחו פיננסית פי 2(!) – גם זה לא חדש. ה– BI וה– DW הקלאסיים כבר לא מספיקים כדי לייצר...
Continue Reading →