+972-77-3452297

Posts tagged with: מידע

הכנו לכם כנס מרתק. המידע הינו מרכיב קריטי בהצלחה ארגונית, את זה כבר כולנו יודעים. חברות שבנוסף מצטיינות באנליטיקה של מידע יצליחו פיננסית פי 2(!) – גם זה לא חדש. ה– BI וה– DW הקלאסיים כבר לא מספיקים כדי לייצר...
Continue Reading →
מאמר דעה מאת: אמיר רסקין, שותף בחברת B-Pro בעלי השליטה, ישירות או באמצעות הדירקטורים מטעמם, נוטים לפסוח על חלק מהותי בשיטת ניהול החברה. הם מקפידים להיות חלק מהחשיבה על אסטרטגית החברה ולאשר אותה. ואז, ברוב המקרים, הם מכוונים ובוחנים את התנהלות...
Continue Reading →