מחקרים מראים כי תשע מתוך עשר אסטרטגיות אינן מיושמות כהלכה. ארגונים מבינים כיום שהעובדים הם פקטור משמעותי למימוש האסטרטגיה: ביצירת מכפיל כח, בשיתוף ידע ומידע, בהגברת החדשנות הארגונית ועוד. תפיסת ה-Social Organization מייצרת תרבות שיתוף ולכידות בארגון ע”י השלכת הרגלי...
Continue Reading →