במהלך השנה האחרונה, אנחנו מסייעים לרשות הלאומית לבטיחות בדרכים לגבש ולקדם את אסטרטגיית המידע שלהם בראיית פוטנציאל המידע הקיים ברשות ובעולם ככלי במאבק בתאונות הדרכים. העולם הדיגיטלי של היום מאפשר לגורמים שאמונים על הצלת חיים ללמוד בצורה מעמיקה את התנהגויות...
Continue Reading →