+972-77-3452297

Posts tagged with: אסטרטגיית המידע

  האם הארגון שלך מוכן להוביל בעידן הכלכלה החדשה? בואו לקמפוס B-Next לרכוש את הכלים והידע איך לעשות זאת...
Continue Reading →
במהלך השנה האחרונה, אנחנו מסייעים לרשות הלאומית לבטיחות בדרכים לגבש ולקדם את אסטרטגיית המידע שלהם בראיית פוטנציאל המידע הקיים ברשות ובעולם ככלי במאבק בתאונות הדרכים. העולם הדיגיטלי של היום מאפשר לגורמים שאמונים על הצלת חיים ללמוד בצורה מעמיקה את התנהגויות...
Continue Reading →