בנק הפועלים זכה לאחרונה בפרס היוקרתי Hall of Fame של Palladium Group, ביישום מתודולוגיית ה – XPP ו -Balanced ScoreCard  .

חברת B-Pro מתמחה ביישום המתודולוגיה בארגונים בארץ.

הפרס ניתן בבוסטון, בנוכחות הוגי המתודולוגיה ד”ר קפלן ונורטון מאוניברסיטת Harvard ואמיר רסקין, שותף ב – B-Pro.

לדברי נציג הנהלת הבנק, מאז יישום המתודולוגיה הראה בנק הפועלים שיפור ברור במדדים הפיננסיים, גידול בהכנסות בסגמנטים ממוקדים כדוגמת SMB ועליה בשימור וגיוס לקוחות. עובדות אלו העלו את הבנק של מסלול ברור של צמיחה וערך לבעלי המניות.

לנאום הזכייה :

https://www.youtube.com/watch?v=Sx2RATJ52P4