December 23, 2013

פורום IBI מזמין אותך למפגש מיוחד:
בפורום הקרוב, בהנחייתה של פלורה לוין, שותפה ב- B-Pro , יוצגו פרויקטים נבחרים שהגישו מועמדות והתחרו בתחרות IT Awards במסלול ה- BI .
נשמע על האתגרים שעמדו בפני ארגונים אלה, נכיר את הדילמות העסקיות והטכנולוגיות שקדמו לביצוע והכי חשוב- האם הפרויקטים השיגו את מטרתם?
לפרטים נוספים :

IBI-23-12-2013