September 10, 2014

בשפה פשוטה, הוא שיטה ‘להיכנס לנעליים של’ לקוחותיכם ולאפשר לכם כארגון לחוות את ‘רגעי האמת’ המשמעותיים שלהם, בקשר שלהם עם הארגון

הנושא הופך לקריטי במיוחד במציאות המורכבת של ימינו, כאשר הלקוחות מצפים שיכירו אותם ושיתנו להם מענה אופטימאלי לצרכים שלהם, בפחות זמן

במסגרת מפגשי העשרה וסיעור מוחות למנהלים ולקראת שנת העבודה 2015, אנחנו שמחים להזמינך למפגש נוסף. במפגש נציג מתודולוגיות מיפוי וניהול של ונתרכז באתגרי ארגונים להעצמת חוויית הלקוח באמצעות מידע וטכנולוגיה. נדון בהיערכות הנדרשת לקראת תוכנית עבודה 2015 בכל הקשור להגדרה וניהול של יוזמות למיקוד בלקוחות בארגון

את המפגש ינחו אמיר רסקין, וקרן שקד מנכל”ית החברה

    09:00-11:30 המפגש יערך במשרדנו החדש, ברחוב מקווה ישראל 8 תל אביב , בסלון שלנו. בין השעות

:מספר המקומות מוגבל.מומלץ לשריין מקום

info@b-pro.pro

 או בטלפון 077-3452297

המפגש מתאים לסמנכ”לי שיווק, מכירות, שירות לקוחות ואסטרטגיה וכן למנהלים טכנולוגיים בארגונים

10 ספטמבר