October 13, 2015

כנס 13.10.15

שלישי, 13 באוקטובר 2015

08:00 – 16:00

אווניו מרכז אירועים וקונגרסים, קרית שדה התעופה

:אודות אירוע BIG DATA & BI 2015

.המהפכה הדיגיטאלית וההתקדמות הטכנולוגית הביאו לפתחם של ארגונים; שפע של נתונים, מידע בלתי מובנה, מידע שמיוצר מחוץ לארגון ועוד

התחרות הגוברת והשינויים בשוק, הרעב של הארגונים למידע וההכרה במידע כנכס ארגוני, ההתפתחות בטכנולוגיות ובמתודולוגיות, דוחפים ארגונים להשקיע עוד ועוד במידע: בהרחבת מקורות הנתונים, בניהול המידע, בהעלאת דרגת העיבוד ובהעמקת השימוש

.הוועידה השנתית BIG DATA & BI הפכה זה מכבר לאירוע המרכזי למקבלי החלטות, מנמ”רים, מנהלי שיווק ומקצוענים טכנולוגיים

:הוועידה תעסוק השנה בנושאים החדשניים הבאים

Customer Insights- ניצול מרבי של נתוני הלקוח

Internet of Things

אנאליטיקה מתקדמת- וחיזוי אירועים עתידיים

NoSQL- הפקת תובנות ממידע בלתי מובנה

Open Source- הזדמנויות חדשות למימוש

Data Science- הפקת חוכמה מנתונים

התנעת Big Data בארגונים ושילוב בארכיטקטורת BI קיימת

סיפורי לקוח

מתודולוגיות

טכנולוגיות והזדמנויות

לפרטים והרשמה

https://big-data-bi-2015.events.co.il/home