May 1, 2016

נפתחה ההרשמה המוקדמת בעלות מופחתת למחזור 2 של האקדמיה לחווית לקוח

שיחל בחודש מאי

מספר המקומות מוגבל 

אתר האקדמיה לחווית לקוח : www.cxa.org.il  

 

אקדמיה