December 10, 2013

מחקרים מראים כי תשע מתוך עשר אסטרטגיות אינן מיושמות כהלכה.

ארגונים מבינים כיום שהעובדים הם פקטור משמעותי למימוש האסטרטגיה: ביצירת מכפיל כח, בשיתוף ידע ומידע, בהגברת החדשנות הארגונית ועוד. תפיסת ה-Social Organization מייצרת תרבות שיתוף ולכידות בארגון ע”י השלכת הרגלי השימוש בחיים הפרטיים כצרכני רשתות חברתיות, לטובת העבודה הארגונית. אנחנו מאמינים שהעבודה צריכה להתבצע בשני מסלולים: הטמעת השינוי הארגוני ובמקביל – התאמת הכלים הטכנולוגיים. אנו משלבים דיסיפלינות של שיווק, משאבי אנוש וטכנולוגיה על מנת לתת לקדם פתרון הוליסטי.

בואו לשמוע את פלורה לוין,שותפה ב- B-Pro, בהרצאתה בנושא בכנס של בלאט –לפידות ב- 10 בדצמבר במלון דיויד –אינטרקונטיננטל בתל אביב.

פנו אלינו :

077-3452297 או info@b-pro.pro

או היכנסו ללינק הבא :

http://salesforce-blat-lapidot.events.co.il/save-the-date

BLAT-LAPIDOT-LUZ-BIG