May 12, 2014

נשמח לראות אותך במפגש מיוחד אשר יעסוק בארכיטקטורות מידע מחוץ לשיגרה.

המפגש יתקיים ב-12 למאי 2014 במלון שרתון בתל אביב.
במפגש תרצה פלורה לוין ,שותפה בבי-פרו, בנושא
ארכיטקטורות BI -מה נשתנה
לפרטים נוספים:
077-3452297
או
info@b-pro.pro

BIG DATA 12 MAY 2014