+972-77-3452297
  על אסטרטגיה וביקורת, מאמר דעה מאת אריאל פלג, מנחה המושב בו משתתף אמיר רסקין בכנס לשכת המבקרים  ...
Continue Reading →